top of page

Padyak Para sa Kalikasan

Iniimbitahan ang mga mag-aaral, kawani, magulang at alumni para sa gawaing ito ng Vicaria ng Divina Pastora. Tayo nang pumadyak para sa Inang Kalikasan! Basahin ang mga detalye sa post na ito.


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page