top of page

Living Rosary 2022

FROM WORSHIP TO SERVICE, ang ating pagsamba ay kailangang maisalin patungo sa paglilingkod at pagkakawanggawa sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang Living Rosary na ito ay ang sama-sama nating pagdarasal ng Santo Rosaryo, isang paghiling sa ating Mahal na Ina na tayo ay kanyang ipamagitan kay Kristo na Kanyang Anak."

- Fr. Jose Salvador Mallari (during the Living Rosary held in October 21, 2022 as the culminating rite for the celebration of October as the Month of the Holy Rosary)


18 views0 comments

Comments


bottom of page